Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodnar :-)

30. 9. 2008

Znamenie Vodnára podlieha vplyvu planéty Urán. Týmto ľuďom je dané, aby boli neobyčajne citliví a vedychtiví. Po celý život sa budú snažiť pomocou im vlastnej logiky a kombinačných schopností odhaľovať tajomstvá bytia. 
Vďaka sklonu k fantazírovaniu a ich silnej a živej povahe sa dokážu povzniesť nad všednosť života, pričom niekedy inklinujú k samotárstvu bez toho, aby sa stali utiahnutými. Sú náladoví, nestáli a nerozhodní. Pritom ľahko podľahnú cudziemu vplyvu; osud im však v každej situácii poskytne priateľov ochotných pomôcť. Vodnárov vo všeobecnosti možno označiť za čestných, ideálnych a šľachetného srdca.Sú milí, spoločenskí, prakticky založení a veci posudzujú z hľadiska ich užitočnosti. Sú šikovní organizátori. Typickou črtou ich povahy je obhajovanie ľudskosti, zaujímajú sa o veľké problémy ľudstva s ohľadom na budúcnosť. 
Neobyčajný záujem prejavujú o prírodné vedy, techniku, medicínu. Majú aj pedagogické nadanie a vlohy potrebné pre riadiaceho pracovníka. 
Majú cit pre okultizmus a s tým súvisiacu zvedavosť. Ich názory sú uvážlivé a intuitívne. Iba nepatrne sa dajú ovplyvniť zmyslovými podnetmi. V správaní a v hĺbke osobnosti majú vždy poruke systém, ktorý môžu uplatniť v mnohých oblastiach. To však môže časom prerásť do akéhosi abstraktného schématizmu, ktorého výplodom sú neprirodzené a prázdne doktríny. 
V živote sa dokážu vždy rýchlo rozhodnúť. Bez ilúzií a sentimentality vedia hovoriť o háklivých témach. Ak prestanú súhlasiť so základnou myšlienkou nejakej veci, okamžite zmenia svoje zameranie a ciele. Môže sa stať, že v dôsledku určitej jednostrannosti myslenia prestanú vidieť skutočnosť. 
Niekedy sa Vodnári pohybujú medzi ľuďmi ako živé slovníky alebo počítače, ktoré majú stále poruke "nemenné pravidlo". Pritom niekedy ani nezbadajú, že ono pravidlo či vzorec vôbec nesedí. 
Povaha Vodnárov je poznačená hlbokým pocitom nezávislosti. Všetko, čo ich obmedzuje a ohraničuje, odmietajú. Niet pre nich ničoho nemožného. Na život kladú požiadavky, ktoré sú často nesplniteľné. Preto sa mnohokrát dočkajú sklamania. 
V zamestnaní odmietajú Vodnári všetky staré spôsoby práce a ohurujú neobyčajnými metódami. Hľadajú stále nové cesty, chcú vytvoriť niečo nové, jedinečné. 
Muž v znamení Vodnára je v láske trochu komplikovaný. Jeho túžba po nezávislosti sa bráni akémukoľvek pevnému zväzku a zvedavosť ho robí prístupným každému dobrodružstvu. Rýchlo vzplanie a rovnako rýchlo sa nadchne pre ďalší objekt. V sexuálnom styku je niekedy veľmi uvoľnený, romantický a príťažlivý; jeho milostný vzťah k ženám je postavený však skôr na záujme a obdive než na vášni. 
Je veľmi milý, ale svoje najtajnejšie pocity a myšlienky si necháva pre seba. Jeho nežnosti sú hravé a zacielené často na sexuálne experimenty. Zvedavosť a vycibrený psychologický postreh ho neopúšťajú ani v spálni. 
Inklinuje k mnohým extravagantným záľubám; či už je to zbierka priateliek, striedanie svetonázorových postojov alebo úplne bláznivé nápady. Láka ho nové a nepoznané, potrebuje slobodu a vyhľadáva aj zakázané rozkoše. V každom prípade je to vynikajúci spoločník, sprievodca a utešiteľ. 
V zamestnaní ho považujú za moderného, pokrokového a dobre informovaného muža.
Medzi Vodnármi nájdeme aj veľa zaujímavých jedincov, skutočné originály, ľudí s bláznivými, utopickými ideami, ktorí vnútorne i navonok odmietajú konvencie a obyčaje, chcú žiť a konať len podľa vlastných zákonov a preto nezriedka vybočujú z rámca meštiackej spoločnosti v pozitívnom i negatívnom zmysle. Typické je pre nich odmietanie akejkoľvek centrálnej moci (štátu, cirkvi). 
Žena narodená v znamení Vodnára je prístupná nekonvenčnému vzťahu, často je náladová a očarúva originalitou svojej osobnosti. Zmyslovo je chladná, sex pre ňu veľa neznamená. U partnera hľadá skôr duševnú krásu. Keď ju chcú k niečomu prinútiť, vzoprie sa. Nie je pohodlnou, ale maximálne podnetnou a zaujímavou partnerkou. Ženy narodené v tomto znameni hľadia ďaleko dopredu. Plánujú a zaujímajú sa o pokrok v najrôznejších oblastiach. Hľadajú nové metódy, smery a objavy. Vždy sa spoliehajú na vlastné sily. Útočia na sociálne a politické nešváry. Nezávislosť je v ich živote veľmi dôležitá. Veria svojim schopnostiam, no sú aj veľmi nezištné a priateľské. V práci sú neúnavné. 
Jedného dňa však stratia záujem o prácu aj o partnera. Jednoducho ich bez slova začnú zanedbávať, bez toho aby samy vedeli prečo. Je už ich osudom, že z ničoho nič ukončia jednu fázu života a začnú ďalšiu. 
Nie sú zbabelé, ale ani vyzbrojené na boj. Svoj názor môžu hocikedy zmeniť. 
Žena-Vodnár vie byť verná, keď miluje; len čo však stratí záujem o partnera, stáva sa ľahostajnou a bezcitnou. Slovo "láska" patrí u nej do duchovnej oblasti. Sex hrá nepodstatnú úlohu.
Nemožno ju označiť za rodenú matku. Materstvo ju zväčša vyvedie z miery. Nežnej lásky sa jej potomkovia väčšinou nedočkajú. Túžba po priateľských vzťahoch je základnou črtou jej povahy a spoločenský život je nutným predpokladom jej rozvoja.