Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ryby

30. 9. 2008

Znamenie Rýb je pod vplyvom Neptúna. Z toho môžeme vyvodzovať, že títo ľudia sú citliví, s veľkými vedomosťami a veľkou vnútornou silou. Ich duševné schopnosti, ktoré sa nemôžu vždy uplatniť, spôsobujú, že ich život je ťažkým bojom o vlastný duševný vývoj, takže je často ich povaha vážna a hĺbavá, poznačená tragickým pocitom, že ich nikto nechápe. 
V dôsledku ich citlivého, senzibilného naturelu im neraz padne ťažko presadiť sa. Veľké úsilie, ktoré budú musieť vynaložiť, aby dosiahli vrchol svojho snaženia, je osudom dané. Sú príliš jemní na to, aby sa mohli výraznejšie uplatniť. Preto ich iní budú využívať. A Ryby sa nechajú nimi ovplyvňovať a nikdy nebudú vedieť použiť silu lakťov. 
Pravdaže to skúšajú iným spôsobom, ktorý je pochopiteľný a uznaniahodný, ale ako sa presvedčia na vlastnej koži, málokedy vedie k cieľu. Nepomôže im, keď sa obetujú a preukazujú ľuďom veľké služby. Po mnohých sklamaniach sa stanú opatrnými a nakoniec skeptickými k svojmu okoliu, čo potom môže postihnúť aj mnohých nevinných. 
Celou svojou podstatou túžia títo ľudia po ideáloch, v ktorých hľadajú bezpochyby svoje vnútorné šťastie; ale tvrdý život im ho nedožičí. Majú priveľkú dušu a primálo aktívnej energie, aby mohli nájsť záľubu v tvrdom existenčnom boji. Tento nadbytok citov a nedostatok sily presadiť sa vnáša do ich života bolestný pocit nespokojnosti. A pretože sú to tvorovia skromní, utiahnutí, svet len ťažko pozná ich skutočné hodnoty. K ľuďom sa správajú citlivo, lipnú na priateľoch a ľahko prehliadajú ich nedostatky.
Radi konajú dobré skutky a túžia vniesť do každodenného života trochu poézie a krásy. Ich živá fantázia ich unesie do nadprirodzených oblastí; alebo sa vrátia do všedného života so sklonom k pesimizmu. Potom nastanú obdobia, keď začnú strácať hlavu a stávajú sa roztržití; budú mať tisíc chutí všetko nechať a odísť niekam veľmi ďaleko. Priťahujú ich cudzie ďaleké krajiny. 
No ľudia-Ryby nie sú len tvormi obetavými, za akých sa zvyknú pokladať. S úspechom dokážu pred inými zamaskovať svoje skutočné motívy. Ako nikto iný vedia loviť v mútnych vodách. Sú skvelými hercami; lenže každý človek-Ryba nemôže pracovať vo filme a tak musia svoje herecké schopnosti uplatnovať tam, kde práve sú. Majú neobyčajnú schopnosť vtiahnuť iných do svojich blúznivých predstáv, pričom prichádzajú na najpodivnejšie nápady. Radi sa obklopujú tajomstvom a nezasvätení ľudia často nevedia, o čo Rybám vlastne ide. Hovoria o sebazapieraní a sebaobetovaní, ale nikdy nič nerobia celkom nezištne. 
Mnohí z tých vľúdnych, rojčivých ľudí-Rýb vedia veľmi šikovne používať "sexuálne návnady". A keď už majú korisť chytenú, prekvapí bezcitnosť, s akou ju "zhltnú", alebo odhodia, pretože po nej vlastne vôbec netúžia. 
Muži-Ryby sa môžu stať najlepšími manželmi, otcami a priateľmi - ale aj najhoršími; záleží čisto na konštelácii hviezd. Málokedy robia polovičaté veci a nikdy nerobia dvakrát to isté.
Hlavnou povahovou črtou Ryby je strach zo života, ktorý ich nikdy neopúšťa a je do istej miery tragickým podtextom ich charakteru. Keď sú šťastní, obávajú sa nešťastia, keď milujú, boja sa aby nestratili objekt svojej lásky, keď žijú v blahobyte, boja sa aby oňho neprišli. 
Vnútorná pasivita ich robí prístupnymi rôznym vplyvom. Predovšetkým by sa Ryby mali vyhýbať omamným drogám, ktorým by mohli ľahko prepadnúť. 
Ľudí-Ryby lákajú zázračné udalosti, nepochopiteľné javy. Nech je každodenný život akokoľvek chudobný a skromný, vďaka svojej fantázii si ho vedia urobiť príťažlivým. Bránia sa akémukoľvek nátlaku a bežné normy a pravidlá odmietajú; považujú ich za obmedzovanie. 
Muž-Ryba vie obšírne rozprávať o svojich plánoch a predstavách, ktoré sa môžu ostatným niekedy vidieť fantastické. Tieto nápady však vôbec nie sú až také nereálne a celkom dobre sa dajú aj uskutočniť. 
Každý muž-Ryba sníva o tom, ako si zariadi život, no nie každému sa to podarí. Ľudia-Ryby sú známi tým, že sa vedia orientovať v náladách iných a pre mnohých sú preto utešiteľmi a pomáhajú riešiť problémy svojich priateľov. 
Aj keď u muža-Ryby prevládajú city, nikdy z neho nebude vášnivý milenec. Jeho silnou stránkou je skôr "pasívne dobývanie" ženy. Jeho milostné styky sú väčšinou veľmi komplikované, pretože do svojho vzťahu vkladá oveľa viac hlbokých citov, než iní muži. Keď sa uchádza o ženu, je veľmi zdržanlivý, nerád robí prvý krok. Viacmenej sa uspokojí s mlčanlivým obdivom a zbožňovaním a čaká, kým mu objekt jeho lásky vyjde v ústrety. Veľmi rád hrá úlohu nešťastného zaľúbenca a niekedy prežíva lásku len vo svojich predstavách.
Žena-Ryba túži po tom, aby ju jej silnejší partner rozmaznával a ovládal. Mnohí si myslia, že tieto ženy sú slabé. Sú síce vo svojich citoch ľahko zraniteľné, ale takisto sa rýchlo udobria. Slabosť týchto žien je ich silnou stránkou. Mnohí muži ich túžia nosiť na rukách, utešovať ich a obskakovať. Sú poddajné a toto pomalé poddávanie sa je tým, čo mužský svet dráždi. Niekedy sú priveľmi precitlivelé, nerozhodné a rojčivé. 
Sú veselé medzi veselými a smutné medzi smutnými ľuďmi. Ich mäkké srdce túži po láske; tam, kde nájdu naplnenie svojich túžob, milujú s vášňou, ktorú však treba opatrne a šetrne prebudiť, kým naplno vzplanie. Ich tajnou ríšou je svet snov.