Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lev

30. 9. 2008

Ľudia narodení v znamení Leva stoja pod dominujúcim vplyvom Slnka, ktoré poznačuje celú ich povahu. Vyžaruje z nich silné sebavedomie a energia. Ukazujú svoju silu, sú sebaistí a málokedy sa mýlia. Vedia si získať vážnosť a dôveru, vo svojom okolí zastávajú vedúcu pozíciu, za čo vďačia svojej neúnavnosti. Pretože im nechýba odvaha a sila, dosiahnu vysoké životné ciele ľahšie ako iní. Ich túžba po prepychu a honosnosti, sklon vystavovať na obdiv svoje Ja a vôľa premieňať svet na svoj obraz a podobu nesie so sebou nebezpečenstvo, že precenia svoje sily a spadnú z dosiahnutej výšky. 
Sú to praktickí ľudia a ako takí si vytyčujú veľkorysé plány. Sú dobrosrdeční a v zlosti nikdy nevybuchujú. Aj keď sú vnútorne niekedy veľmi rozčúlení, nikdy to na sebe nedajú znať v styku s inými ľuďmi. Vedia sa ovládať a správajú sa prirodzene napriek pýche, ktorá by ich mohla robiť prísnymi a nepríjemnými. Nie sú závistliví, oveľa častejšie im závidia iní; voči svojim nepriateľom sú zhovievaví a veľkorysí - bolestných skúseností ich to však neušetrí. 
Vplyv Leva ich predurčuje vládnuť. Vďaka vnútornej rozhodnosti a neomylnosti i nezávislosti majú pevnú pôdu pod nohami. Jedine silou svojej osobnosti pôsobí muž-Lev sugestívne na masy, ktoré sa mu dobrovoľne podriaďujú, pretože podvedome pociťujú potrebu, aby ich niekto viedol. 
Od svojich blížnych vyžadujú ľudia v znamení Leva úctu a vážnosť. Ak sa chcú pomstiť, urobia to noblesne. Pri posudzovaní ľudí sa riadia srdcom, takisto vo svojom konani sa dajú viesť skôr citmi ako jasným úsudkom. Vďaka ich ohnivému temperamentu sú sexuálne veľmi aktívni a vnímaví a ženy, s ktorými sa stýkajú, ich veľmi rýchlo vzrušia. Často v nich blčia utajené vášne, ktoré sa však nepremenia na nízke pudy. Nedostatky a nebezpečenstvá, ktorým je vystavená ich povaha, spočívajú v tom, že by sa ich dobré vlastnosti mohli groteskne znetvoriť. Zahryznú sa do každej myšlienky a naplánujú si viac, než pri svojej netrpezlivosti dokážu vykonať. Sú vytrvalí vo svojich záujmoch, nie však v činoch. 
Každý Lev sa chce podieľať na úspechu, túži po kariére a uznaní. Niekedy úsilie dostať sa hore súvisí aj s takými vlastnosťami, ako je vystatovačnosť, namyslenosť a arogancia. Potom sa vážnosť stáva iba pózou, odvaha namyslenosťou, sebavedomie sebapreceňovaním, silné vodcovské schopnosti velikášstvom a aristokratické správanie povýšenosťou. Radi odhaľujú chyby svojich blížnych bez toho, aby to mysleli v zlom. Vedie ich k tomu snaha viac vedieť a lepšie konať. 
Nejeden muž-Lev dosiahol slávu a pocty, ale šťastie ho rýchlo opustilo. Mal by sa vyhýbať hazardným hrám a ľahkomyselnému rozhadzovaniu peňazí, ktoré najviac ohrozujú jeho majetok. Nemal by sa bezhlavo púšťať do pochybných cieľov a za každú cenu ich chcieť dosiahnuť, aj keď má k tomu sklon. 
Ľudia-Levy majú spravidla príjemné vystupovanie, správajú sa dôstojne, sebaisto a autoritatívne. Ich slová a pohyby sú uvážlivé, presvedčivé a vzbudzujú obdiv. Sú si vedomí svojho vplyvu na iných ľudí, ale sú aj zraniteľní. Cítia sa dotknutí, keď náležite neuznáte ich vedomosti, múdrosť a veľkorysosť. Ale keď im polichotíte, veľmi rýchlo sa zasa udobria. 
V profesionálnom živote muža-Leva vystupuje do popredia jeho túžba po úspechu, uznaní a poctách. Stavia si vysoké ciele a usiluje sa ich dosiahnuť. Jeho osobnosť si vyžaduje moc a dôstojné postavenie. 
Lev rád rozhoduje podľa vlastného uváženia, nerád sa drží pevne stanovených predpisov. Ľudí v znamení Leva často nachádzame v obchodníckych kruhoch, na úradoch, v štátnych službách, v trhovom hospodárstve ako samostatných podnikateľov alebo vedúcich podnikov. 
Ženy-Levy inklinujú k obchodníckym povolaniam, vedia riadiť kolektív. Veľký podiel žien pracuje v módnej oblasti, pri výrobe luxusného tovaru, zlatníckych výrobkov, dekorácií, v bytovej architektúre, kaderníckych a kozmetických salónoch. 
Muž-Lev je úprimný a otvorený. Je poriadkumilovný, činorodý, šíri okolo seba pokoj a väčšinou je stredobodom pozornosti. Láska a vášeň sú jeho slabou stránkou. Nikdy nie je ochotný deliť sa o svoju partnerku, musí patriť iba jemu. Samozrejme, vie byť aj dvorný, dobrotivý a ochotný pomôcť. Má rád slobodu a nezávislosť a je ctižiadostivý. Ovláda ho mocná túžba žiť podľa svojich predstáv a verí vo vlastné sily a schopnosti. Nemá veľký zmysel pre rodinný život; málokedy má deti alebo nežije spolu s nimi. V každom prípade však chce, aby ho blízki chválili a obdivovali. Lev-manžel je veľkodušný, optimistický, energický a priateľský, ale rodina sa mu musí prispôsobovať. Na peniazoch na domácnosť však nešetrí. Samoľúbosť je slabou stránkou jeho povahy. Energiu vynakladá len tam, kde sa mu to oplatí. Pre city druhých nemá veľké pochopenie, je zameraný viac sám na seba. U mužov-Levov badať výraznú túžbu po moci, ktorá môže pri určitej konštelácii hviezd prekročiť hranicu mocenských nárokov. 
Ženy-Levy sa takisto obklopujú prepychom a honosnou nádherou. Aj ony majú rady život, túžia po uznaní a obdive. Ich vystupovanie je sebavedomé, hrdé, extravagantné, ľahko sa však rozčúlia a niekedy sú lenivé. Keď všetko ide podľa ich predstáv, sú milé a optimistické. Keď sa im však nedarí, stávajú sa nespravodlivé. Majú rady pekné autá a krásne šaty. V spoločnosti rady udávajú tón. Vedia byť pokojné, povznesené a chladné, ale stačí malý neúspech a zmenia sa na vášnivé, zúrivé a panovačné levice. V láske je žena-Lev vášnivá, temperamentná, cieľavedomá. Priťahujú ju mladí muži, obvykle si vyberie toho najsilnejšieho a najpríťažlivejšieho. Považujú ju za ženu bez srdca, lebo len čo sa objaví nejaký nový zaujímavý uchádzač, bez všetkého opustí svojho doterajšieho priateľa.