Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kozorožec

30. 9. 2008

Znamenie Kozorožca ovláda planéta Saturn. Nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrcholy úcty, moci a vplyvu dokazuje, ako ich táto planéta ovláda. Kozorožec sa nezastaví pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Všetky jeho vlastnosti ho predurčujú na veľké činy. 
Kozorožec je nepokojný, vytrvalý človek, vedomý si svojich povinností. Ľahko sa učí a chápe. Keď je to potrebné, vie byť výrečný, inak je však uzavretý, mlčanlivý a nedôverčivý. Keď si vytýči nejaký cieľ, je schopný veľkého odriekania a sebazaprenia. Vie byť obdivuhodne húževnatý, až tvrdohlavý. Preto ťažko nachádza a udrží si priateľov. 
Týmto ľuďom je vlastný vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahujú ľahko, sú v nich výlučne odkázaní na vlastné sily, nemôžu rátať s pomocou alebo podporou druhých. Pritom finančné pomery Kozorožcov nebývajú zlé. Za svoje materiálne úspechy však vďačia len sebe a svojej práci a v zrelom veku majú väčšie šance na úspech. Ich osudom predurčená cesta je priamočiara a po prekonaní mnohých prekážok v povolaní vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočkajú splnenia mnohých nádejí a prianí. 
Na príkoria a urážky Kozorožec ťažko zabúda, ale netúži sa pomstiť. Jeho nenávisť i priateľstvo sú nekompromisné a trvalé. Pretože nerád vystavuje na obdiv svoje dobré stránky, často ostávajú pre iných skryté. 
V srdcových záležitostiach sa Kozorožci vyznačujú sebaovládaním a vernosťou. V mladosti sa ich často zmocňuje melanchólia. Trpi tým však ich tvorivá sila a chuť do práce.
Milujú hlboko a z celého srdca, nevedia to však prejaviť, čiastočne pre svoju v podstate utiahnutú a trochu drsnú povahu. Sú spravodliví, pri posudzovaní iných trochu tvrdí a nie je ľahké presvedčiť ich o opaku. Kozorožec je typ mysliteľa a aj najťažšie problémy rieši s ľahkosťou. Je múdry a nič nerobí nepremyslene. Má rád nezávislosť, krásu a súlad. 
Kozorožec sa snaží dosahovať úspechy, pritom vedie priam sparťanský spôsob života. Svoje postavenie dosahuje za cenu neúnavnej driny. Títo ľudia radi prikladajú korunku ku korunke, ukladajú svoje úspory a radšej by svoje peniaze zničili, než by sa o ne podelili. 
Spoločenské vzťahy sú v živote Kozorožca väčšinou druhoradé. Jeho povahu poznačuje predovšetkým veľká ctižiadosť a usilovnosť. Je to tvor rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí, čo začal. Stále ho niečo poháňa, pretože jeho povaha neznáša nečinnosť. Títo ľudia sú niekedy ako skaly; mocní, vzpriamení a skromní. 
Skúpy je Kozorožec aj v prejavoch citov. Nejaká vnútorná nesmelosť a ľahká zranitelnosť mu bráni otvorene prejavovať lásku. Keď však miluje, je stelesnením vernosti. Nepozná oheň milostnej vášne, ktorá spaľuje, bohatosť a márnotratnosť v láske; jeho cit je stály a nemenný a patrí celému človeku. Berie lásku vážne, je preňho vážnym problémom, nad ktorým sa zamýšľa a nie pevnosťou, ktorú treba dobývať, ani prúdom, ktorým sa môže dať unášať. 
Kozorožec trpezlivo dobýva jednu priečku rebríčka úspešnosti po druhej. Nebojí sa prekážok a vie sa vyrovnať s neúspechmi. Je dôkladný, svedomitý, vytrvalý a korektný v dodržiavaní predpisov. 
Na zamestnanie má dobré vyhliadky v štátnej službe, v zodpovedných funkciách ako pokladník, vedúci kolektívu, archivár, správca skladu, učiteľ, fyzik, mineralóg, štatistik, historik, právnik, teológ, matematik. Ďalej v povolaniach súvisiacich so stavebníctvom, pozemkami, baníctvom, geológiou, poľnohospodárstvom. 
Muž-Kozorožec si cení systematickosť, metodickosť, schematickosť a bezpodmienečné dodržiavanie stanoveného plánu. Peniaze hrajú v jeho živote veľkú rolu. Nenávidí neschopnosť, plytvanie a lenivosť. Vo vedúcom postavení sa prejavuje ako neúprosný, tvrdý, nekompromisný a chladný. 
V láske je trochu ťažkopádny. Často trvá veľmi dlho, kým vyzná žene lásku. Nemá rád flirt a pohrávanie sa s citmi. Myšlienka na manželstvo ho často napĺňa obavami. Nechce sa s nikým deliť o svoj život. Aj pri dvorení sa žene je veľmi zdržanlivý. Keď sa však ožení, berie manželské povinnosti veľmi vážne. Domov a rodina znamenajú preňho veľa. Je dobrý manžel, no erotické vzťahy mu dávajú poriadne zabrať. Hanbí sa ukázať svoje pravé Ja, je oveľa drsnejší než naozaj chce. Strach pred zlyhaním ho podnecuje k telesnej aktivite a športom. 
Navonok je neprístupný a disciplinovaný, ale vovnútri je v podstate romantický a sníva o dobrodružstvách; ovšem Saturn ho spútava neviditeľnou reťazou. 
Ženy v znamení Kozorožca berú svoje povolanie veľmi vážne. Sú pracovité, usilovné, ctižiadostivé a majú obrovskú výdrž. Majú rady zábavu a veselú spoločnosť, jej ctižiadosť je však vždy zameraná na praktické veci. Myslí na budúcnosť, na svoje materiálne zabezpečenie a ťažko zarobené peniaze drží pevne vo svojich rukách. Svoje pocity nedá hneď najavo, keď však prekoná určité zábrany, je dobrosrdečná a oddaná. 
Je síce sexuálne príťažlivá, ale je chladnokrvná. Nedá sa strhnúť vášňou, často sa jej milostný život spája s dosiahnutím nejakého cieľa. Má citové zábrany a čo sa týka morálky je veľmi úzkoprsá. 
Kozorožci nešetria námahou na prekonanie prekážok, či už nezvyčajnou húževnatosťou, neúnavným nasadením energie, presným odhadom vlastných síl, bezcitným podrobovaním si slabších či rafinovanou taktikou a vyčerpaním síl protivníka.