Jdi na obsah Jdi na menu
 


Byk

30. 9. 2008
Na ľudí narodených v znamení Býka má dominujúci vplyv Venuša. Je to čas, keď jar zvíťazila na celej čiare, čo je okolnosť, ktorá sa odráža aj na charaktere človeka. Vidíme to na pokojnej, prevažne vyrovnanej nálade, ale aj na veľkej náruživosti. Silná túžba po láske spolu s trochou žiarlivosti sú charakteristickými znakmi ich povahy. Ako svojvoľná, tvrdohlavá osoba sa ľahko urazia a len ťažko sa zmierujú. Sú aj trochu hádaví a radi kritizujú. 
Nie sú prístupní radám iných. Neznášajú, keď im niekto protirečí; ľahko vybuchnú. Pritom je veľmi ťažké presvedčiť ich o niečom, sú schopní nad všetko sa povzniesť. Tieto vlastnosti vyplývajú z nedôvery, hlboko zakorenenej v ich duši a z opatrnosti voči iným ľuďom. Nie sú bezohľadní, ale vytrvalo a dôsledne kráčajú za svojím cieľom. Vec, do ktorej sa pustia, dovedú pokojne, rozvážne a neústupne do konca. Ich cieľavedomosť je natoľko vyhranená, že nemôže vyústiť do nepokoja a nervozity. Určitú zápornú stránku však nachádzame v ich prehnanom sklone k pedantnosti, dogmatizmu a čudáctvu. 
Majú skvelé kombinačné schopnosti a ostrú logiku. S týmito vlastnosťami by sa dostali oveľa ďalej, nebyť toho, že si ťažko dajú poradiť; musia sa poučiť z vlastnej skúsenosti. 
Pretože je ich úsilie vo veľkej miere zamerané na pozemské veci a ich záujmy sú prevažne materiálnej povahy, považujú za nevyhnutný predpoklad rodinného šťastia dostatok pozemských statkov. V ekonomických záležitostiach sa vyznajú veľmi dobre, pričom im je na dobrej pomoci ich organizačný talent, takže dosiahnu určitý stupeň blahobytu, dokonca možno sa im podarí získať aj bohatstvo a vážnosť. Pritom ich nemožno označiť za egoistov, pretože ich šetrnosť ma racionálny základ. Sú vážni a uzavretí; majú radi pohodlie a komfort. 
Sú ochotní pomáhať iným ľuďom a podeliť sa s nimi o ich starosti. V priateľstve sú stáli, čo sa nedá v rovnakej miere povedať o milostných záležitostiach, pretože ich silný pohlavný pud zvádza k milostným dobrodružstvám. 
Okolnosť, že kladú veľký dôraz na dobré jedlo a nápoje, ukazuje na choroby, ktorými trpia alebo na ktoré sú náchylní. Ľudia v znamení Býka obľubujú sýte, mastné jedlá, čo so sebou nesie určité nebezpečenstvo pre zdravie. V staršom veku sa prejavuje sklon k pohodlnosti, čo má za následok priberanie. Mali by viac športovať, na to však treba silnú vôľu, ktorú jedinec narodený v znamení Býka nemá. 
Títo ľudia sú väčšinou veľmi sebavedomí a vedia, čo chcú. Sú vytrvalí, húževnatí, usilovní a pokojne rozvážni. Tieto vlastnosti sú orientované predovšetkým na dosiahnutie vlastného blahobytu a bezstarostného života. Pocit sebavedomia neraz vyústi do pedantnosti, neústupčivosti a zaťatosti. Človek v znamení Býka ťažko odpúšťa príkorie, ktorého sa mu dostalo. V citových záležitostiach je dosť rezervovaný. Nerád dáva nazrieť do svojho vnútra a má sklon k mlčanlivosti. 
Chúlostivým záležitostiam sa radšej vyhýba. Jeho heslom je "čo nevidím, neexistuje". Potrebuje mať pevnú pôdu pod nohami, odmieta neisté experimenty a stavia na solídnych základoch. 
Ľudia v znamení Býka majú väčšinou dobrú pamäť, ľahko sa učia, majú bohatú predstavivosť a intuíciu. Napriek tomu, že inklinujú k pokoju a pohodliu, majú zmysel pre praktické činnosti a sú veľmi zruční. Zväčša sú citliví, jemnocitní a majú vzťah k prírode, vedám a umeniu. 
V povolaní inklinujú k profesiám, ktoré sú spojené s určitou zodpovednosťou, napríklad vo finančníctve, v správe zariadení, bankách, peňažných ústavoch, umeleckých remeslách. Niektorí jedinci majú matematické nadanie, vyhranené logické myslenie. Môžu byť však aj dobrými ovocinármi, poľnohospodármi či pestovateľmi kvetov, ženy sú dobrými učiteľkami. 
Narodení v znamení Býka majú výrazne svetské zaľuby. Čo sa im páči, okolo toho neprejdú chladne a ľahostajne. Ani sa nepokúšajú niečo predstierať. K ľuďom, ktorí sú im blízki, sú priateľskí a oddaní, len čo však ich city z nejakého dôvodu ochladnú, rezolútne s nimi prerušia všetky styky. 
Drieme v nich energia žiadostivosti a túžby, často potláčaná, ale keď sa niečím vyprovokovaná uvoľní, exploduje ako vulkán. Neplýtvajú silami a len veľmi silné impulzy ich vedia vyviesť z rovnováhy. Keď sa naozaj rozčúlia, sú zúriví ako býci - spravidla na veľký údiv tých, čo ich vyprovokovali. 
Ženy narodené v znamení Býka očarujú svojou prirodzenosťou, elegantným a módnym vzhľadom. V povolaní a manželstve sú silné a vytrvalé. Vďaka silnému vplyvu Venuše sú šarmantné a milé, veselé, priateľské a sexuálne príťažlivé. Vážia si príjemné stránky života. To sa prejavuje už na zariadení vlastnej domácnosti. Všade vyžaruje neomylný vkus a harmónia. Peniaze hrajú v jej živote dôležitú úlohu. Vie s nimi zaobchádzať a nie je márnotratná. Je vyslovene zmyselný typ, pritom však vo svojej podstate je prirodzená, oddaná, nefalšovane ženská, nežná a večne zamilovaná. Aj keď si je vedomá toho, že sa muž od nej už dávno odpútal, ešte stále na ňom lipne. Nie je to nijaká "intelektuálna beštia", ale je bystrá a múdra. Má zdravý úsudok, spolieha sa na svoj inštinkt, je praktická a vytrvalá. Vie si zachovať chladnokrvnosť a rozvahu. Aj čo sa týka jedla, vždy si vie vybrať správne, či už ide o luxusnú reštauráciu, alebo o skromné jedlo v niektorom bistre. Je aj skvelou hostiteľkou, vie všetko skvele pripraviť a je aj dobrou matkou. Má rada deti, venuje sa im a v neskoršom veku je im dobrou priateľkou. Nepozná zbabelosť. Vie sa obetovať pre rodinu a ak je to potrebné, zarábať pre ňu peniaze. Nikdy neukáže svoju slabosť. 
Muži v znamení Býka majú príjemnú povahu. Milujú prírodu, peniaze a majetok vôbec. Žijú a nechajú žiť, želajú si však, aby ich aj druhí nechali na pokoji. Nikto nesmie rušiť pokoj muža-Býka, hlavne nie v jeho vlastnom dome.