Jdi na obsah Jdi na menu
 


Baran

30. 9. 2008

Na ľudi narodených v znamení Barana ma rozhodujúci vplyv planéta Mars. Poznamenáva osudy ľudi narodených v tomto znamení neustálymi zmenami. Títo ľudia by mohli svoj život usporiadať bez problémov príjemne a ideálne, keby nevykročili na cestu, ktorú im predurčili hviezdy. Ale oni to nerobia. 
Niekedy si zapríčinia sami nejakú nehodu alebo sa stavajú neraz slepo alebo zhovievavo k svojim chybám alebo k chybám svojich priateľov. A neraz sa dajú zviesť na vynaloženie veľkej námahy či množstva peňazí bez toho, aby sa dočkali vďaky, pretože ich obetovali nehodným. 
Barani majú vlastnosti, ktoré sú samy o sebe pozitívne a užitočné, ako napríklad čulosť, ktorá sa však niekedy veľmi rýchlo zmení na nepokoj a bezhlavosť. 
Ich zmysel pre spravodlivosť sa tiež niekedy zvrhne na neústupnosť, ich činorodosť na slepé presadzovanie sa, na šialenú odvahu, netrpezlivosť, nerozvážnosť, bojovú náladu, podráždenosť, zúrivosť, ba i sklon k despotizmu. Preto sa ľahko dostávajú do rozporu so svojím okolim a neraz vplývajú rušivo. Pri hádkach a konfliktoch by sa diplomaticky mali stiahnuť späť, aj za cenu priznania svojej porážky. Je to vždy lepsie ako stále provokovať osud.
Ich vládcom je teda ohnivy Mars. Nepodarí sa im vymaniť z jeho vplyvu, ale využiť ho vo svoj prospech. Mali by byť šťastní, že majú takého pomocníka, pretože im dal bohaté veno, ktoré musia len správne využiť. Podnikavosť, impulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, činorodosť, ctižiadosť, optimizmus a k tomu potrebná dávka náruživosti a túžby po uplatnení - to sú vlastnosti, ktoré dostali na cestu životom. 
Kráčajú uvážlivo a nekompromisne za svojím cieľom. Sú veľkorysí a nevšímajú si detaily. Vedia zapáliť iných pre svoje ciele, získávajú si ich poslušnosť a inštinktívne sa naučia umeniu rozkazovať. Niet pochybností o tom, že majú všetky predpoklady stať sa vodcom a priekopníkom a to, či by boli dobrým reformátorom, ukazovateľom smeru alebo podnikateľom, závisí len od ich individuálnych povahových vlastností. 
Hrozí im nebezpečenstvo, že budú presvedčení o svojej neomylnosti. Chcú uplatniť svoje sklony a názory, no niekedy zažijú veľké sklamanie. Začali impulzívne, ich netrpezlivosť sa zmenila na bezohľadnosť a nakoniec im ostala len zlosť a sklamanie. 
Ich veľká duševná sila a odhodlanie potrebujú uplatnenie. Do práce sa púšťajú s vervou, usilovne a zasvätene; prvoradá je pre nich idea. A pretože sú duševne prístupní a schopní zapáliť sa pre vec, ľahko sa dajú strhnúť myšlienkou, ktorá ich zaujme. 
Ich organizátorské schopnosti ich predurčujú zastávať vedúcu úlohu. Ak však nenájdu správne pole pôsobnosti, rýchlo sa poobzerajú po inom. Od svojich plánov sa nedajú odradiť, radšej si popália prsty. Keď neuspejú, neberú si to priveľmi k srdcu a odvážne začnú od začiatku. Ešte stále majú niekoľko oddaných priateľov, ktorí im pomôžu a budú stáť pri nich v dobrom i zlom.
Za dobré skutky neraz zožnú nevďačnosť. Napriek istej dávke egoizmu sa dokážu správať aj veľmi altruisticky. Dalo by sa priam povedať, že tieto dve vlastnosti sú u nich v rovnováhe a vystupujú do popredia podľa momentálnej nálady, pretože sú náladoví, nespútaní a ľahko sa dajú vyprovokovať, aj keď tieto nálady veľmi rýchlo pominú. Spomenúť treba aj ich otvorenú, priamu povahu, ich záujem o veci verejné, obchod a všetky možné oblasti vedy. Sú vedychtiví, radi sa učia, majú radi poriadok, krásu, harmóniu a inšpirujúce prostredie. Sú tiež priateľmi prírody, páči sa im horolezectvo, radi sa zdržiavajú vo vysokopoložených lokalitách. Majú radi ľudí, ktorí sú s nimi duševne spriaznení, o to menej si však vážia svoje pokrvné príbuzenstvo. 
V živote si získajú dôveru vo svoje schopnosti a zručnosti, čo je pomoc, s ktorou môžu vždy rátať. Ich túžba po zmene nemá vždy negatívne následky; aj keď ich skôr či neskôr možno uvrhne do nejakého dobrodružstva, vždy sa z neho dostanú len s niekoľkými modrinami. No neobyčajné zážitky, ktoré si odnesú, im pomôžu zlepšiť ich životné podmienky. Mali by sa však chrániť pred špekuláciami, mohli by  utrpieť veľké straty. 
Muži narodení v znamení Barana neznášajú podriadenosť ani monotónnu činnosť. Nemajú zmysel pre detaily a podružné záležitosti, rozmýšľajú v globálnych dimenziách. Osobná iniciatíva potrebuje priestor na samostatné rozhodovanie.
Najvyhranenejšie sklony sa prejavujú v oblasti techniky; ako samostatný podnikateľ, inžinier alebo samostatný remeselník, podnikajúci na vlastnú päsť a riziko. Jedinci narodení v tomto znamení su tiež výbornými vedcami, fyzikmi, lekármi, športovcami, riadiacimi pracovníkmi v ekonomickej oblasti a pod. 
Z umení ich zaujíma hudba, divadlo, výtvarné umenie, tanec, umelecké remeslá. Majú tiež rečnícke nadanie - sú dobrými agitátormi, rečnikmi, advokátmi - alebo majú vlohy pre povolania, pri ktorých sa vyžaduje sila sugescie a pevná vôľa, ako sú napr. chovatelia divých zvierat, krotitelia, lovci, politici, dôstojníci, vojaci, artisti. V tomto znamení sa narodili aj mnohí slávni maliari, spisovatelia a hudobníci. 
Ženy narodené v znamení Barana majú podobné povahové vlastnosti. Chcú dobývať, vládnuť, a to nielen v povolaní, ale aj v láske a manželstve. Ich správanie kolíše medzi drsným odmietaním a nesmiernym zápalom. Chcú dominovať, byť vždy prvé. Trpia chorobnou obavou pred zlyhaním v povolaní i v manželstve. V partnerskom vzťahu hrajú vždy hlavnú úlohu. 
Pre mužov narodených v tomto znamení je láska zväčša iba otázkou vášne a sexu. Pritom ich málo zaujíma láska alebo odpor partnerky. Ženy i muži v znamení Barana väčšinou ignorujú individualitu svojich partnerov. 
Nestrácajú čas zbytočnými úvahami; kým ostatní ešte váhajú a rozmýšľajú, oni už dávno konajú. Baran vie, kedy má ako prvý priložiť ruku k dielu. No okamžite sa prispôsobí, keď niekto príde s lepším nápadom; je to ten najlepší kamarát a kolega.

Obrazek